Začala nám oprava místní komunikace „Horní cesta“ (od křižovatky s hlavní silnicí – krajská III/4984 – u domu č.p. 251 u Vojtěcha Vráblíka až po rozcestí směrem Na točnu a k Chatě Lopeník, známém jako „U Vápna“). Od zítřka, t.j. středy 13.9. do pátku 15.9. se zde bude provádět frézování vozovky, vyrovnávání propadlin, výměna propustí a další stavební práce. Z tohoto důvodu bude cesta v tomto termínu neprůjezdná. Objízdná trasa k nemovitostem v dané oblasti vede kolem zvonice přes Soliskový potok a kolem „Židovny“. Cesta by měla být uzavřena i v dalším týdnu rovněž od středy do pátku t.j. 20.9. – 22.9. z důvodu pokládky asfaltobetonu.