0
Počet obyvatel k 1.12.2016
0
Katastrální plocha (ha)
0
Nadmořská výška (m n.m.)
0
První písemná zpráva (rok)

Obec se nachází v biosférické oblasti Bílých Karpat. Nejvyšší bod území je Velký Lopeník 911 m. Průměrná nadmořská výška celé oblasti je 670 m. V obci se nachází památník obětem II.světové války a naučná stezka. Jsou zde velmi dobré podmínky pro agroturistiku.

Historie

Malá kopaničářská obec Lopeník vznikla v roce 1791, před tímto rokem zde byla jen jednotlivá stavení, jejichž obyvatelé se zabývali klučením lesa. Lopeník patřil díky své odlehlosti po dlouhou dobu k nejzaostalejším obcím regionu. Obyvatelé se věnovali chovu dobytka, dřevorubectví a výrobě dřevěného nářadí. Část odcházela za prací do ciziny.

Příroda

V okolí obce se nachází několik zajímavých přírodních lokalit, jako je přírodní památka Grůň s výskytem řady druhů orchidejí, přírodní památka „U zvonice“ nebo zachovalá pastvina s výskytem prstnatce bezového „Hrubý Mechnáč“.

Dovolená

Dnes je oblast kolem Lopeníku vyhledávanou rekreační oblastí. Rekreační objekty jsou především na Mikulčině vrchu, kde byla postavena chatová osada a ubytovna a na Trojáku, kde jsou dobré lyžařské podmínky.
Krajinou Moravských Kopanic pod Velkým Lopeníkem vás provede naučná stezka. Katastrem obce procházejí 3 značené turistické trasy a cyklistická stezka Klubu českých turistů.

Obec je součástí Moravských Kopanic

Moravské Kopanice jsou velmi specifickou oblastí na pomezí mezi Moravou a Slovenskem. Leží při východní hranici slováckého regionu v Lopenické hornatině Bílých Karpat. Tvoří ji pět obcí – Starý Hrozenkov a vesnice s rozptýleným osídlením Žítková, Lopeník, Vyškovec a Vápenice.
Přicházeli sem Valaši, Rusíni, Slováci, dodnes neznámí osadníci. Život zde byl vždy velmi tvrdý, i samotný název „Kopanice“ pochází z toho, že se tu půda obdělávala jen kopáním. Nejen chudobou a neúrodností půdy trpěli zdejší obyvatelé. Časté nájezdy tureckých a později i uherských vojsk oblast nejednou zcela zdecimovaly. Znovu a znovu však byly Moravské kopanice osídlovány. Současný charakter krajiny je výsledkem dlouholetého soužití zdejších obyvatel s nádhernou přírodou. To se promítlo do vytváření svérázné lidové kultury, do lidových písní, do vyšívaných lidových krojů. Na mnoha místech se zachovaly rázovité chalupy, tolik typické pro Kopanice.

Památky

V obci se dochovala vzácná ukázka kopaničářské usedlosti – dům č. 141. Z dalších památek jmenujme zvonici, kříž a památník obětem II. světové války.

Znak obce Lopeník

Popis znaku

Ve zlatém štítě zelený od poloviny vydutý hrot se zlatou svěšenou dubovou větévkou s jedním žaludem a dvěma listy, provázený dvěma černými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními listy.

logo_lop_120h (1)

Zdůvodnění
Název obce je odvozen od slova lupen /vrch s listím, tj. listnatým lesem/, případně od slova lopata, což představovalo kopec s odvráceným svahem /dubová ratolest a zelená barva a zelená barva štítu/.

Obec byla vytvořena teprve r. 1791 z kopaničářských samot na území mezi Moravou a Uhrami, které bylo definitivně připojeno k Moravě až r. 1784. Byla součástí světlovského panství, jehož majitelé byli v té době hrabata ze Saint-Julien. Z jejich erbu byla převzata černá růže ve zlatém poli a symbolika listnatého stromu – dubu.

Na zpracování znaku a praporu se podílel heraldik p. Miroslav Pavlů.