Vzhledem k opakovaným dotazům, a poměrně nízkému obecnému povědomí o zákonné povinnosti při příležitostném prodeji alkoholických nápojů podle §14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protikuřácký zákon) v době konání kulturních akcí vydal Celní úřad pro Zlínský kraj:

Oznámení o příležitostném prodeji alkoholických nápojů podle §14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „protikuřácký zákon“)

Jak oznámit příležitostný prodej alkoholických nápojů?

Způsoby podání na příslušný celní úřad

  1. datovou schránkou
  2. přes e-podatelnu prostřednictvím emailu bez elektronického podpisu, nebo s elektronickým podpisem
  3. poštou, nebo osobně na podatelně

Osoba, která hodlá lihoviny prodávat je povinna prodej lihovin oznámit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje1.

Oznámení musí být písemně správci spotřební daně (celní úřad), v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat 1.

Oznámení musí obsahovat vedle náležitostí stanovených daňovým řádem tyto údaje:

  1. daňové identifikační číslo osoby (DIČ),
  2. druh (název, výrobce, velikost balení, objemový obsah lihu v %) a
  3. množství (obsah balení, počet kusů) lihoviny nabízené k prodeji,
  4. místo prodeje,
  5. druh a popis akce,
  6. datum zahájení a ukončení prodeje

Prodávané lihoviny určené ke konečnému prodeji musejí být nakoupeny u distributora lihu 2 s doklady o prokázání zdanění vybraných výrobků s náležitostmi podle §5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v.z.p.p. Pokud fyzická osoba neoznámí příležitostný prodej lihovin, lze uložit pokutu do 30 000 Kč 3. Pokud prodejce neoznámí příležitostný prodej lihovin, lze uložit pokutu do 800 000 Kč a zákaz činnosti do 6 měsíců 4.

Vzor oznámení a další informace na adrese:
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/aktuality/Stranky/aktualita_17_36558.aspx

poznámky:
1 – § 14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
2 – § 42 zákona č. 307/2013 Sb., zákona o povinném značení lihu, v.z.p.p.
3 – § 35 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
4– § 36 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek