VÝZVA OBYVATELŮM A INSTITUCÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem (COVID-2019) v České republice apeluje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na všechny obyvatele a instituce Zlínského kraje, aby sveškerou svou zodpovědností učinili vše pro to, aby se podařilo možnému (a předpokládanému) rozšíření uvedeného viru mezi obyvatelstvem co nejúčinněji zabránit, resp. omezit toto šíření na minimum. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně proto vyzývá, aby:

 • každý důsledně dodržoval základní hygienické zásadypři předcházení přenosu a šíření virových nákaz, kterými jsou zejména:
  • časté a důsledné mytí rukouprostředky sdezinfekčním účinkem, a to zejména pak po návštěvě veřejných míst svelkou koncentrací lidí (obchody, školy, instituce, prostředky veřejné hromadné dopravy atd.)
  • ochrana okolípři kašli(kýchání do oděvu, nikoli do ruky)
 • důkladné sledování svého zdravotního stavua nepodceňování příznaků respiračního onemocněníkaždý splnou zodpovědností zvážil nezbytnost svých návštěv kulturně společenských a sportovních akcía zařízení, na nichž se shromažďuje vyšší počet účastníků, zejména:
  • slavností, divadelních a filmových představení, koncertů,
  • sportovních zápasů na všech soutěžních úrovních,
  • trhů a jiných shromáždění
  • veřejných lázní
 • každý splnou zodpovědností zvážil nezbytnost svých cest do zahraničí, zejména pak do regionů sprokázaným výskytem koronaviru
  • veřejné instituce a provozy zajistily ve zvýšené četnosti (i několikrát denně) provádění dezinfekce povrchů, ploch a zařízení, snimiž mohou lidé běžně přicházet do styku (vhodné je i rozmístění dávkovačů sdezinfekčním prostředkem na ruce apod.)
 • každý aktivně sledoval veřejné sdělovací prostředky a zajímal se o aktuální vývoj celé situace Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně současně upozorňuje, že zřídila speciální telefonní infolinku, na níž se může kdokoli obrátit se svými dotazy:
 • Infolinka: 724 221 953 a 577 006759 (nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod.)
 • Aktualizované informace a další pokyny lze nalézt na webu: www.khszlin.cz