tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

Všem vlastníkům lesních pozemků! Sdělení Odborného lesního hospodáře.

Dovoluji si Vás upozornit, že se pro vlastníky (nájemce, pachtýře) lesa blíží termín odevzdání souhrnných informací LHE o plnění závazných ustanovení plánu a o provedené obnově lesa za rok 2015 (dle § 40 odst. 2) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) a povinnost hospodářských subjektů předat souhrnné informace LHE za rok 2015 do centrální evidence (dle  § 3 odst. 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, resp. dle § 1 vyhl. č. 285/2013 Sb.), kterým je 31.3.2016.

Tyto povinnosti je možné splnit vyplněním jednoho formuláře

a jeho zasláním na MÚ Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělstvíUl. Nerudova 193, Uherský Brod, PSČ 688 17

Součástí tohoto sdělení je vzor formuláře a obecně platné pokyny pro jejich vyplnění..

s pozdravem „Lesu zdar !“

Ing. Jan Tureček, odborný lesní hospodář.

2016-10-20T17:50:55+01:0009/02/2016|Categories: INFORMACE PRO OBČANY, ÚŘAD|Tags: |