Zákaz volného pohybu osob!

Od 16.3.2020 platí nové usnesení Vlády ČR, které s cílem zamezit šíření viru COVID-19 zakazuje volný pohyb osob.

Výjimky, ve kterých je možné se pohybovat na veřejnosti jsou uvedeny níže.

Informace pro občany v rámci nouzového stavu

 Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických

prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších

potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče

o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,

sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu

příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu

příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

individuální duchovní péče a služby,

veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;