Podmínky pro kácení dřevin rostoucích mimo les (od 1.listopadu 2014)

Začátkem listopadu začíná tzv. období vegetačního klidu, kdy je vhodná doba z hlediska ochrany přírody ke kácení stromů a keřů.

Listopadem totiž klesne průměrná denní teplota vzduchu u nás pod 5 °C. Což je teplota, kdy nastává vegetační klid u dřevin a celá příroda je v celku již připravena na přicházející zimní období.

Před kácením dřevin vždy pořádně zvažte, zda je to opravdu nutné. Dřeviny mají mnoho nezastupitelných pozitivních funkcí a jsou chráněné.

Nezapomeňte, že ke kácení dřevin mimo les  je třeba mít povolení Městského úřadu v  odboru  životního prostředí. Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Povolení není třeba i z dalších důvodů (např. havarijní stav dřevin, pěstební důvody, obnova břehových porostů), ale vždy je nutné v těchto případech provést oznámení kácení Městskému úřadu , odboru životního prostředí

Při provádění ošetření dřevin, jejich prořezu, dbejte na to, aby nedošlo k poškození dřevin.

Formulář kácení dřevin Lopeník
Vyhláška kácení dřevin 189/2013
Dřeviny a nový občanský zákoník