Tomáš Dulínek, velitel jednotky, tel: 728 643 594
Roman Buček, velitel družstva, tel: 724 179 029, starosta obce, starosta@obec-lopenik.cz

Pálení klestí – Elektronické ohlášení