Naučná stezka Lopeník

390px-Naucna-stezka_svg

délka trasy: 7,3 km

Naučná stezka představuje na 8 stanovištích přírodu a historii moravských Kopanic pod Velkým Lopeníkem (911 m n. m.). Je vhodná pro pěší i cyklisty, v zimě je vhodná i pro běžkaře. Trasa vede po místních a zpevněných účelových komunikacích a je přístupná celoročně. Nejvhodnějším obdobím k návštěvě je období květu orchidejí.

Okruh naučné stezky začíná úvodním panelem U obecního úřadu v obci Lopeník. Odtud vede východně a stáčí se k jihu k zastávce U zvonice, kde představuje rostliny a živočichy stejnojmenné přírodní památky, pokračuje lesní cestou k Soliskovému potoku, kde seznamuje s geologií a vodními poměry území. Stezka vede lesem k jeho okraji, na zastávku představující okolní obce a lesní byliny, potom krajem lesa, po úbočí Grúně (800 m n. m.) až ke žlutě značené turistické stezce, spojující obec a Malý Lopeník (881 m n. m.). Tady získáte bližší informace o vrchu Velký Lopeník, o historických událostech i lesním hospodaření. Společně se žlutou značkou se stezka stáčí zpět do údolí. Na křižovatce polních cest od Březovska, s výhledem na okolní osídlení, přiblíží informace o obci Březová a o obhospodařování místní krajiny. Stezka se stáčí severním směrem zpět k obci Lopeník a u památkově chráněné usedlosti č. p. 141 seznamuje s prvky lidové architektury a rekreací v této části Kopanic. Trasa pokračuje společně se žlutou značkou, kterou asi po 1 km opouští a stáčí se východně napříč strání zpět k výchozímu bodu přes poslední zastavení představující Kopanice, jejich tradice a hospodaření.

Stezku vybudovalo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.