Zákon o střetu zájmů

Podle zákona o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. můžete požádat starostu a místostarostu obce o zaslání:

oznámení o jiných vykonávaných činnostech
oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a
oznámení o příjmech, darech a závazcích
podávaná veřejným funkcionářem podle zákona

Do textu uveďte, za jaké období oznámení požadujete, starosta@obec-lopenik.cz