PROGRAM ROZVOJE OBCE LOPENÍK 2016 – 2020

Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje očekávané potřeby a zájmy veřejnosti, samosprávy i podnikatelských subjektů a místních občanských spolků. Příprava dokumentu byla průběžně konzultována v rámci zastupitelstva obce v průběhu roku 2015 s ohledem na proběhnuvší dotazníkové šetření mezi občany v roce 2015