Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.