V obci se dochovala vzácná ukázka kopaničářské usedlosti – dům č. 141. Z dalších památek jmenujme zvonici, kříže na mnoha místech katastru a památník obětem II. světové války.