Počátky osídlení

Oblast Moravských Kopanic je jedním z nejpozději osídlených území České republiky. První zmínka o existenci sídel v této oblasti pochází z roku 1261, tehdejší osídlení se nacházelo v okolí hrozenkovského potoka.

Na Kopanice byli usazováni především poddaní, jejichž úkolem bylo strážit hranici s Uhrami. Ačkoliv byla oblast během staletí několikrát vypleněna a sídla vypálena, především uherskými Tatary, lidé se sem stále vraceli a osady obnovovali. Postupně se lidé usazovali i na vzdálenějších místech území a tak vznikl koncem 18. století i samostatný Lopeník – r. 1791.

Traduje se, že místní obyvatelstvo tvořili hlavně lidé vyloučení ze společnosti, trestanci a zbojníci, lidé, kteří se zde potřebovali ukrýt. Významně se ale na osidlování podíleli i lidé z Uher, prchající před válkou, a nekatolické obyvatelstvo. Pozůstatkem uherského osídlení jsou některá kulturní specifika a místní dialekt, odpovídající spíše slovenské straně Karpat.