Název dokumentu Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu příp. odstranění dřevin
Pondělí 7:00 – 16:00 __ úřední den
Úterý 7:00 – 15:00
Středy 7:00 – 16:00 __ úřední den
Čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 12:00