Datum vyvěšení Název dokumentu číslo jednací Kategorie Datum sejmutí Dokument ke stažení
03.8.2020 Stanovení minimálního počtu OVK 47/2020 Volby do zastupitelstev krajů 03.10.2020 Stáhnout
28.7.2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZ 46/2020 Veřejná vyhláška 31.12.2022 Stáhnout
13.7.2020 KPÚ – Oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároku vlastníků pozemků 45/2020 oznámení 27.7.2020 Stáhnout
22.6.2020 MBK Závěrečný účet za rok 2019 40/2020 MBK 30.6.2021 Stáhnout
22.6.2020 MBK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 41/2020 MBK 30.6.2021 Stáhnout
22.6.2020 MBK Úprava rozpočtu č.2. 42/2020 MBK 31.12.2020 Stáhnout
22.6.2020 Závěrečný účet za rok 2019 43/2020 rozpočet 30.6.2021 Stáhnout
22.6.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 44/2020 rozpočet 30.6.2021 Stáhnout
22.5.2020 RO č.2/2020 31/2020 Rozpočet Stáhnout
18.5.2020 Návrh Závěrečného účtu, Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 30/2020 MBK 30.6.2020 Stáhnout
13.5.2020 SMO Bojkovsko – Závěrečný účet 29/2020 SMO Bojkovsko 05.6.2020 Stáhnout
06.4.2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 24/2020 Veřejná vyhláška 31.12.2022 Stáhnout
27.2.2020 Aktualizovaný seznam nemovitostí 7/2020 oznámení Stáhnout
30.1.2020 MBK Úprava rozpočtu č. 1 4/2020 MBK 31.12.2020 Stáhnout
13.12.2019 Schválený rozpočet na rok 2020 70/2019 Rozpočet 31.12.2020 Stáhnout
11.12.2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 66/2019 Vyhlášky 31.12.2022 Stáhnout
11.12.2019 SMO Bojkovsko Střednědobý výhled 2020-2022 67/2019 SMO Bojkovsko 31.12.2020 Stáhnout
11.12.2019 SMO Bojkovsko Rozpočet na rok 2020 68//2019 SMO Bojkovsko 31.12.2020 Stáhnout
09.12.2019 MBK schválený rozpočet na rok 2020 65/2019 MBK 31.12.2020 Stáhnout
11.11.2019 Bojkovko SMO rozpočetna rok 2020, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 55/2019 Bojkovsko SMO Stáhnout
03.9.2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 49/2019 veřejná vyhláška 31.12.2022 Stáhnout
03.9.2019 Aktualizovanýseznam vlastníků nemovitostí 50/2019 Oznámení Stáhnout
28.5.2019 Závěrečný účet 2018 39/2019 30.6.2020 Stáhnout
06.5.2019 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 27/2019 ZO Lopeník 30.6.2020 Stáhnout
06.5.2019 MBK Zpráva o výsledku hospodaření 34/2019 MBK 30.6.2020 Stáhnout
06.5.2019 MBK Závěrečný účet 35/2019 MBK 30.6.2020 Stáhnout
05.4.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 20/2019 Veřejná vyhláška 31.12.2022 Stáhnout
04.12.2018 Střednědobý výhled 2019 – 2023 81/2018 Rozpočet 31.12.2023 Stáhnout
29.8.2018 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací a neznámého vlastníka 57/2018 Oznámení Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 1. část 16/2018 oznámení Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 2. část – seznam 17/2018 oznámení Stáhnout
19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu MBK 2019-2022 88/2017 MBK 31.12.2022 Stáhnout
23.11.2017 SMO schválený střednědobý rozpočtový výhled 78/2017 SMO Bojkovsko Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – informace pro veřejnost 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – seznam 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
29.2.2012 Žádost k povolování kácení stromů mimo les 37/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2020 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – textová část 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – odůvodnění územního plánu 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres základního členění území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres obecně prospěšných staveb, opatření a asanací 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres širších vztahů 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán – koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout