tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

Tříkrálová sbírka na Lopeníku 9.1.2016

Počátkem ledna 2016 již pošestnácté vyjdou do ulic měst a obcí České republiky koledníci, aby lidem roznášeli radostnou zvěst o narození Božího syna a do pokladniček koledovali ve prospěch těch, kteří si sami nedokáží pomoci. Výtěžek celostátní sbírky je tradičně určen na pomoc lidem v nouzi, a to především v regionech, kde se sbírka pořádá. Podpoří zejména služby pro nejslabší, jimiž jsou senioři, nemocní a handicapovaní, lidi bez domova i ti, kteří se ocitli v materiální či sociální nouzi. Přibližně desetina výnosu sbírky poputuje rovněž na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.
Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových   koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit. Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.

Jan Graubner, metropolita moravský

 Možnosti darování příspěvku do Tříkrálové sbírky:
1. Hotově do kasičky koledníku (v obci Lopeník v sobotu 9.1.2016)
2. Bezhotovostně na účet
3. Dárcovskou SMS (DMS)

Děkujeme za vaši pomoc!

Další informace na www.trikralovasbirka.cz

Chci přispět na účet nebo poslat DMS

 

 

Prohlédněte si fotky z archivu Lucie Pirové, z loňské Tříkrálové sbírky 2015

2016-10-20T17:50:55+00:0005/01/2016|Categories: CHARITA|Tags: |

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.