Oznamujeme občanům, kteří mají doma nefunkční elektrospotřebiče – například televizory, počítače, lednice, pračky, mobily, velkoobjemový a železný odpad, že svoz bude probíhat v sobotu 21.10. 2017

Odpad je možné dopravovat na sběrné místo u bývalé školy čp. 156, horní branou 

nejdříve od pátku 20. 10. 2017

Občané (především z řad seniorů), kteří nemají možnost odpad dopravit na sběrné místo, mohou toto oznámit na Obecní úřad Lopeník, který odvoz zajistí.