ZLÍNSKÝ KRAJ – Kvalitní projekty realizované ve stavebnictví budou i letos oceněny v soutěži „Stavba roku Zlínského kraje“, konané pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Vyhlašovateli soutěže jsou Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zlínský kraj patří k tradičním partnerům tohoto klání, letos na jeho organizační zajištění přispěje částkou 200 tisíc korun.

V letošním roce se koná již 15. ročník soutěže, oceněna budou díla (nové stavby i rekonstrukce) uvedená do provozu v roce 2016.

Soutěž je vyhlášena pro celkem 7 kategorií:

1) stavby občanské vybavenosti,

2) domy pro bydlení,

3) rodinné domy,

4) průmyslové a zemědělské stavby,

5) dopravní, inženýrské stavby a ekologické stavby,

6) realizace rozvojových projektů měst a obcí,

7) stavby realizované mimo území Zlínského kraje.

Stavby přihlášené do soutěže posoudí odborná porota, složená ze zástupců vyhlašovatelů a odborných poradců. Hodnotit bude nejen celkové stavebně architektonické řešení díla a kvalitu stavebních prací, ale například i vhodnost použití stavebních materiálu, dobu realizace díla ve vztahu k celkovým nákladům stavby nebo společenské poslání díla.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 18. května 2017 v Domě kultury Vsetín. V každé kategorii bude udělena hlavní cena, počet čestných uznání bude stanoven podle uvážení poroty. Z oceněných staveb může být jedna vybrána k udělení ceny GRAND PRIX arch. Pavla Nováka. Dále budou uděleny Cena hejtmana a Cena Syndikátu novinářů Zlínského kraje. Tradiční doprovodnou akcí bude vyhlášení nejlepších studentských prací v soutěži určené studentům středních průmyslových škol, oboru stavebnictví, ze Zlínského kraje, jejímž cílem je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci kraje.

Jak už bylo uvedeno, udělena bude také Cena hejtmana. V minulých ročnících ji získaly například rekonstrukce hotelu Alexandria v Luhačovicích, stavba přestupního terminálu veřejné dopravy v Otrokovicích nebo rekonstrukce městské nemocnice Valašské Meziříčí.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 17. března 2017. Další informace včetně formuláře přihlášky jsou k dispozici na www.stavbaroku.zlin.cz.

Zpracoval: Jan Vandík

15. 2. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Přihláška do soutěže