Obecní úřad v rámci zlepšení doručování poštovních zásilek občanům, ke kterým je horší dostupnost autem a doručovatelky jim proto nechávají poštu různě po sousedech a známých, hodlá vyvolat jednání s Českou poštou o instalaci tzv. dodávacích schránek. Jde o službu, kdy jsou na veřejně přístupných místech (např. u OÚ, rozcestích cest a pod.) umístěny uzamykatelné poštovní schránky jednotlivých občanů. Tento systém již funguje v řadě okolních obcí. Pro občany bydlící v hůře dostupných lokalitách je služba bezplatná. V současné době zjišťujeme předběžný zájem o kolik lidí by se jednalo.Pokud máte zájem, oznamte toto prosím do konce měsíce srpna na e-mail starosta@obec-lopenik.cz