Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, oznamuje, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lopeník. Pozemkový úřad svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy.

Úvodní jednání se uskuteční v úterý 26. září 2017 v 16:00 hodin ve Sportovní hale v obci Březová u Uherského Brodu. Prezence účastníků bude probíhat od 15:30 do 16:00 hodin.

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách. Nebudou se projednávat konkrétní pozemky jednotlivých vlastníků. Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků. Sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků.

Oznámení o zahájení KPÚ a Pozvánka na úvodní jednání
Stručné informace o průběhu Komplexních pozemkových úprav