Dostali jsme na OÚ pozvánku pro na seminář určený mladým začínajícím zemědělcům.

Dovolujeme si shrnout základní podmínky dotačního titulu „Zahájení činnosti mladého zemědělce“

Zahájení činnosti mladých zemědělců.
– možnost získat maximální dotaci ve výši 45 tis. EUR
– pouze mladí začínající zemědělci ve věku do 40 let,
– kteří poprvé zahajují činnost,
– mají zemědělskou kvalifikaci (případně mají možnost si ji doplnit),
– a kteří maximálně 36 měsíců provozují zemědělskou výrobu.
– Žadateli budou moci být pouze subjekty plnící definici miko nebo malého podniku.
– Nad rámec investic jsou plánovány jako způsobilé i výdaje na nákup zemědělské půdy, hospodářských zvířat, či krmiv, osiv a hnojiv.
– Zásadní novinkou je stanovená minimální velikost podniku žadatele jako kritérium přijatelnosti pro vstup do opatření. Tato minimální velikost bude definována dosažením určité minimální hodnoty standardní produkce (založené na výměře zemědělské půdy a množství hospodářských zvířat) již při podání Žádosti o dotaci.
– Další podmínkou bude předložení podnikatelského plánu, jehož realizaci žadatel musí zahájit do 9 měsíců od podání Žádosti o dotaci.