tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník 12.6.2015

Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti
budovy č.p. 215 Lopeník – v pátek 12. 6. 2015 v 18.00 hodin

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
3. Kontrola usnesení z 3. veřejného zasedání ZO Lopeník
4. Projednání návrhu na pojištění obecního majetku
5. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3/2015
6. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
7. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014
8. Projednání účetní uzávěrky za rok 2014
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Pozvánka
Usnesení
2018-02-28T13:20:39+00:0011/06/2015|Categories: Jednání zastupitelstva, ÚŘAD|

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.