Pozvánka

na 22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve pondělí 13. 8. 2018 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 21. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3/201
  4. Projednání žádosti o změnu územního plánu
  5. Různé
  6. Diskuze
  7. Závěr
Pozvánka
Usnesení