Pozvánka

na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 28. 2. 2019 v 18.00 hodin

Program:

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení z 1. zasedání ZO Lopeník
 3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1/2019
 4. Projednání výroční zprávy za rok 2018 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 5. Projednání žádostí o změnu územního plánu
 6. Projednání žádosti o příspěvek na rok 2019 pro IS Kopanice
 7. Projednání žádosti o finanční příspěvek na projekt, poradenské středisko pro sluchově postižené v Uherském Brodě
 8. Projednání žádosti o sponzorský dar Domovu pro seniory Nezdenice
 9. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Závěr
Pozvánka
USNESENÍ