P o z v á n k a

na 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník

– ve středu 24. 5. 2017 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 15. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání návrhu kupní smlouvy s vítězným uchazečem VŘ projektu Lesnická technika – Obec Lopeník
  4. Projednání žádosti o příspěvek na pořádání Slavností Bratstva Čechov a Slovákov na Javorině
  5. Projednání žádosti o příspěvek na publikaci „Řemeslo jak vyšité“
  6. Různé
  7. Diskuze
  8. Závěr
Pozvánka
USNESENÍ