Poplatky na rok 2020

za svoz odpadu:

500,-Kc/ fyzická osoba přihlášena v obci,

750,-Kc/ vlastník stavby určené k rekreaci nebo rodinný dum, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba

za psa:

100,-Kc/ jeden pes,

200,-/ za druhého a každého dalšího psa

za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let:

50,-Kc/jeden pes,

100,-Kc/ za druhého a každého dalšího psa

za popelnici:

130,-Kč

Poplatky jsou stanoveny podle nových obecně závazných vyhlášek obce Lopeník platných od 1.1.2020.

V případě platby na účet obce 10129721/100 uvádějte jako variabilní symbol:

  • za odpad: rok + číslo popisné (příklad 2020211)
  • za psa: 1341+císlo popisné + koncovka roku (příklad: 134121120)
  • za popelnici: 2111 + číslo popisné + koncovka roku (příklad 211121120)

(příklad je uveden na čísle popisném 211)

Žádáme o nahlášení stavu vody nejpozdeji do 31. 3. 2020