Připomínáme, že splatnost poplatků za odpad, popelnici a psa je 31. 5.2018

Poplatky na rok 2018:

–          za svoz odpadu: 400,-Kč/ osoba/ případně vlastník stavby

–          za nájem popelnice: 130,-Kč

–          za psa: 50,-Kč

V případě platby na účet obce 10129721/100 uvádějte jako variabilní symbol:

–          za odpad: rok + číslo popisné (příklad 2018211)

–          za psa: 1341+číslo popisné + koncovka roku (příklad: 134121118)

–          za popelnici: 2111 + číslo popisné + koncovka roku (příklad 211121118)

Žádáme všechny, kteří  doposud nenahlásili stavy svých vodoměru v původním termínu aby tak učinili nejpozději do 31. 5. 2018