Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – v pátek 17. 4. 2015 v 18.00 hodin
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z 2. veřejného zasedání ZO Lopeník
3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015
4. Projednání dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr

Pozvánka
Usnesení