Vážení pacienti, vážení spoluobčané.

Dovoluji si Vás oslovit v této náročné době jménem Uherskohradišťské nemocnice a jménem svým.

Stojíme na prahu počínající epidemie.  Nevíme, jak bude silná, v jakém bude rozsahu a jak dlouho potrvá. Co víme jistě, je to, že se musíme co nejlépe a nejefektivněji připravit. Přípravy jsou náročné a mnohdy budou doprovázeny omezením jak poskytované péče, tak komfortu a pohodlí nás všech.

Všechny kroky, které budeme činit a Vás o nich pravidelně informovat, povedou k jedinému cíli- chránit zdraví Vás a Vašich blízkých, tak jako zdraví všech zdravotníků. Máme moderní nemocnici, špičkové přístroje, skvělý a obětavý personál, který však bude pod extrémním fyzickým i psychickým tlakem.

Proto Vás moc prosím o bezvýhradné respektování všech pokynů nemocničního personálu, Vaši zodpovědnost, ohleduplnost a toleranci.

Je to nyní ještě více důležité, než kdy jindy.

Vážení pacienti, spoluobčané, zdravotníci, musíme spojit síly a společně to zvládnout.

 

V úctě a s velkým poděkováním.

Petr Sládek


PROVOZ KOŽNÍ AMBULANCE

Ambulance ošetří pouze akutní pacienty.

U chronických pacientů bude zajištěna možnost poslání e-receptu formou SMS pro předchozí telefonické domluvě na tel. 572 529 701

Do odvolání uzavřené pracoviště lymfologie a kosmetiky.


ROUŠKY V AREÁLU NEMOCNICE

Vážení občané, pokud jdete do nemocnice a měli jste to štěstí a sehnali jste jakýkoli typ roušky, žádáme Vás, abyste tuto roušku použili, čímž chráníte sebe i ostatní, ale také dosud malé zásoby této nedostatkové ochranné pomůcky.


ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY OPTIKY

S účinností od 16.3.2020 změna provozní doby oční optiky 7:30 – 15:00.

PROSÍME, TRVALE SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FACEBOOK.


ODKLAD PREVENTIVNÍCH A PLÁNOVANÝCH VÝKONŮ
Vzhledem ke snaze o zamezení šíření nákazy COVID-19 s okamžitou platností odkládá Uherskohradišťská nemocnice všechny preventivní a plánované výkony a vyšetření, jak ambulantní, tak operační. K domluvě na nových termínech budou pacienti kontaktováni na jimi sdělených telefonních číslech. Děkujeme za pochopení.