Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Lopeník      

Dne 28.04.2017 od 07:30 do 15:00

Vypnutá oblast:

  1. část obce u  bývalé školy, pod sedlem, sedlo
  2. část obce od odbočky ke škole po Březovou

Také: CETIN, OÚ, Staveko, Tekoo reality, Mesit.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

Přerušení dodávky el. proudu se bude týkat těchto čísel popisných:

2 41 82 121 161 201
5 42 84 122 162 202
8 44 87 123 163 203
9 47 89 127 165 204
10 48 90 128 166 205
11 50 91 130 168 206
12 51 92 131 169 207
13 52 93 132 171 208
14 53 95 133 172 210
15 55 97 135 173 211
16 56 98 137 174 213
17 57 99 139 175 215
18 58 100 140 176 216
19 59 102 141 177 236
20 61 103 142 178 237
21 62 104 144 179 238
22 64 105 145 181 241
23 65 108 146 182 242
24 66 111 147 183 245
25 67 113 150 185 246
28 69 114 151 189 248
29 70 115 152 190 249
30 80 117 154 193 250
31 119 155 195 251
32 120 156 199 252
34 157 200 253
35 158 254
36 160 255
37 257
38
39
40