Od letošního jara má obec k dispozici nového pomocníka. Je jím malý nákladní elektromobil s korbou s třístranným sklápěním, který uveze až 1,5 tuny nákladu. Zatím se osvědčil při svozu odpadu nebo přepravě drobné komunální techniky k údržbě veřejných prostranství v obci. Dále bude využíván také na dopravu sypkých materiálů či zeminy při údržbě a opravách obecního majetku. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Dotace na pořízení vozidla činila 600 tis. Kč, přičemž celková cena vysoutěžená ve výběrovém řízení činila cca 1 mil. Kč.