Důležité upozornění !

 Na území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty je dle § 26 odst. 3 zákona  č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon),  v první a druhé zóně zakázáno používat biocidy.

Přípravky na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active patří mezi takové biocidy.

Proto k použití těchto přípravků na území první a druhé zóny CHKO Bílé Kaparty je nutné nejdříve požádat o udělení výjimky z výše uvedeného zákazu, a to na AOPK ČR, Regionálním pracovišti Správě CHKO Bílé Karpaty. 

Pokud použije fyzická osoba tyto prostředky v první a druhé zóně CHKO bez výše udělené výjimky,  vystavuje se pokutě až do výše 100 000,- Kč dle § 87 odst. 3 písm. n) zákona.  Pokuta pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající  může být v takovém případě udělena až do výše 2 000 000,- Kč dle § 88 odst.2 písm.n) zákona.