Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, tzv. kotlíkové dotace.

Příjem žádostí bude zahájen 25. 10. 2017 od 8:00 hod.

Předkládání žádosti o dotaci probíhá ve dvou krocích:

  1. Vyplnění a odeslání elektronického formuláře žádosti. Formulář žádosti včetně návodu na jeho vyplnění naleznete v dokumentech ke stažení.
  2. Doručení žádosti o dotaci vč. příloh v listinné podobě (osobně, poštou či kurýrní službou) nebo do datové schránky Zlínského kraje. Žádost s přílohami musí být doručena nejpozději do 10 kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře.

PRO TUTO VÝZVU JE POTŘEBA SI STÁHNOUT A VYPLNIT AKTUÁLNÍ ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI S PŘÍLOHAMI! STARÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI NELZE POUŽÍT.

 

Více informací s odkazy na formuláře
Dopis z Krajského úřadu