Sbor dobrovolných hasičů Březová  a Sbor dobrovolných hasičů Lopeník a Lopenický farár & spol,

zvu všechny na fašankovú obchůzku po Březové a večer na zábavu s Pochováváním lopenické a březovské basy.

V sobotu 25.února od 19 hodin v nové sportovní hale na Březové.

Hrají Březovjané, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Všichni jste srdečně zváni!

Video z loňského roku