Pozvánka

na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 12.12. 2019 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 5. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5/2019
  4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
  5. Projednání plánu inventur a jmenování inventarizační komise
  6. Různé
  7. Diskuze
  8. Závěr
Pozvánka
Usnesení