Pozvánka

na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 22. 8. 2019 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 3. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3/2019
  4. Projednání návrhu smlouvy o dílo na obnovu místní komunikace „Ke Zvonici“ s vítězem výběrového řízení
  5. Různé
  6. Diskuze
  7. Závěr
Pozvánka
USNESENÍ