Pozvánka

na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 23. 5. 2019 v 18.00 hodin

Program:

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení z 2. veřejného zasedání ZO Lopeník
 3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2019
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
 5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2018
 6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2018
 7. Projednání možnosti nákupu sněžné frézy k traktoru
 8. Projednání žádosti o příspěvek na pořádání Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Javorině
 9. Projednání žádosti o finanční podporu na 64. ročník Kopaničářských slavností ve Starém Hrozenkově
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Závěr
Pozvánka
Usnesení