Oznamujeme občanům,

kteří mají doma nefunkční elektrospotřebiče – například televizory, počítače, lednice, pračky, mobily, velkoobjemový a železný odpad,

že svoz bude probíhat dne 22. 4. 2017

Odpad je možné dopravovat na sběrné místo

u bývalé školy čp. 156, horní branou

nejdříve od pátku 21. 4. 2017

Občané (především z řad seniorů), kteří nemají možnost odpad dopravit na sběrné místo,

mohou toto oznámit na Obecní úřad Lopeník, který odvoz zajistí.

Uvítáme dobrovolníky, kteří by pomohli při sběru odpadu a odstraňování černých skládek.

Sraz v 9: 00 hodin u Obecního úřadu.

Ochranné pomůcky a občerstvení zajištěno.