Pozvánka

na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 26.2. 2020 v 18.00 hodin

Program:

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Lopeník
 3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1/2020
 4. Projednání smluvní dokumentace s PGRLF
 5. Projednání zvýšení příspěvku pro Mikroregion Bojkovsko
 6. Projednání záměru instalace bezpečnostního kamerového systému v okolí budovy OÚ a č.p. 215
 7. Projednání žádostí o přidělení nájemního bytu v budově č.p. 215
 8. Projednání žádosti o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
 9. Projednání žádosti AUDIOHELP, z.s. Uherský Brod pro poradenské středisko pro sluchově postižené
 10. Projednání žádosti Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje o.p.s.
 11. Různé
 12. Diskuze
 13. Závěr
Pozvánka
Usnesení