Zasedání se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – v pátek 27. 2. 2015 v 18.00 hodin.

Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1/2015
3. Projednání žádosti o bydlení – p. Kočicová
4. Projednání výroční zprávy za rok 2014 o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
5. Projednání záměru zpracování studie využití objektu bývalé horní školy
6. Projednání poskytnutí příspěvku pro IS
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Pozvánka
Usnesení