P o z v á n k a

na 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník

– ve čtvrtek. 27. 4. 2017 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 14. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2017
  4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
  5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2016
  6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2016
  7. Projednání žádostí o bydlení
  8. Různé
  9. Diskuze
  10. Závěr
Pozvánka
Usnesení