Pozvánka

na 10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve středu 10. 9. 2020 v 18.00 hodin

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení z 10. veřejného zasedání ZO Lopeník
 3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3/2020
 4. Projednání návrhu kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení na pořízení řezacího a štípacího stroje v projektu Lesnická technika – Obec Lopeník z Programu rozvoje venkova ČR, operace Technika a technologie pro lesní hospodářství
 5. Projednání návrhu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení v projektu Stavební úpravy bývalé školy pro účely kulturní a spolkové činnosti obce Lopeník z Programu rozvoje venkova ČR, operace Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného rozvoje
 6. Projednání žádostí o bydlení v budově č.p. 215
 7. Projednání možnosti dalšího vzdělávání pro starostu – řidičák na traktor
 8. Projednání žádosti o poskytnutí finanční podpory sociálních služeb pro rok 2020 – Charita UB
 9. Různé
 10. Diskuze
 11. Závěr
Pozvánka