tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz
Program rozvoje obce Lopeník 2016 – 20202016-11-12T13:57:52+01:00

PROGRAM ROZVOJE OBCE LOPENÍK 2016 – 2020

Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje očekávané potřeby a zájmy veřejnosti, samosprávy i podnikatelských subjektů a místních občanských spolků. Příprava dokumentu byla průběžně konzultována v rámci zastupitelstva obce v průběhu roku 2015 s ohledem na proběhnuvší dotazníkové šetření mezi občany v roce 2015