Výroční zpráva za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb.