tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz
Povinné informace 2017-07-17T08:10:19+00:00

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 1. Název
  • Obec Lopeník
 • 2. Důvod a způsob založení
  • Obec Lopeník (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  • Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
 • 3. Organizační struktura
  • Starosta obce: Roman Buček
  • Místostarosta obce: Tomáš Kalous
  • Finanční výbor: předseda: Mgr. Jakub Mačák, člen: Tomáš Kročil
  • Kontrolní výbor: předseda: Ing. Antonín Dulínek, člen: Milena Strapinová
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • Lopeník 211, pošta Březová 687 67
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • Lopeník 211
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí    7.00 – 16.00 
   • Úterý       7.00 – 15.00
   • Středa      7.00 – 16.00 
   • Čtvrtek    7.00 – 15.00 
   • Pondělí    7.00 – 12.00 
  • 4.4 Telefonní čísla
   • +420 572 646 900
  • 4.5 Čísla faxu
   • fax: +420 572 646 900
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • na číslo účtu: 10129721/0100
 • 6. IČ
  • 00542245
 • 7. DIČ
  • Obec Lopeník není plátcem daně z přidané hodnoty
 • 8. Dokumenty
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   • Obecní úřad Lopeník vydává na základě ustanovení § 5, odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb. s účinností od 1. 1. 2008 tento sazebník:
   • 1. Věcné náklady
    spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:
    a) kopírování na kopírovacích strojích,
    jednotranně za list A4 3,– Kč,
    oboustranně za list A4 6,– Kčb) cena technického nosiče,
    disketa 3,5“ 20,– Kč/kus,
    CD-ROM 60,– Kč/kusc) poštovní poplatky dle platných tarifů České pošty.d) elektronickou poštou se informace neposkytují.
   • 2. Osobní náklady
    V případě, že se bude jednat o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivu, zaplatí žadatel osobní náklady práce odborného zaměstnance ve výši 80,– Kč/hod. Účtuje se přitom každá započatá půlhodina činnosti odborného zaměstnance příslušným podílem ze stanovené částky.
   • Celková sazba úhrady
    je dána součtem všech nákladů v jednotlivých položkách sazebníku.
   • V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona číslo 368/1992 Sb. o správních poplatcích v platném znění. Pokud bude třeba použít položku podle zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
   • Výhradní licence nejsou
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • 18. Žádosti a odpovědi