Datum vyvěšení Název dokumentu číslo jednací Kategorie Datum sejmutí Dokument ke stažení
03.10.2019 Svoz nebezpečného odpadu 51/2019 oznámení 19.10.2019 Stáhnout
03.9.2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 49/2019 veřejná vyhláška 31.12.2022 Stáhnout
03.9.2019 Aktualizovanýseznam vlastníků nemovitostí 50/2019 Oznámení Stáhnout
28.8.2019 R.O. č. 3/2019 48/2019 ZO Lopeník Stáhnout
05.8.2019 MBK – Úprava rozpočtu č. 1. 46/2019 MBK 31.12.2019 Stáhnout
31.7.2019 Dražební vyhláška čj. 093 Dr.1/2019-10 45/2019 25.9.2019 Stáhnout
28.6.2019 Elektronická dražba 44/2019 Oznámení 01.8.2019 Stáhnout
25.6.2019 Závěrečný účet 2018 Bojkovsko 43/2019 Oznámení -Bojkovsko 30.6.2020 Stáhnout
06.6.2019 Oznaméní o přerušení dodávky el. energie 42/2019 Oznámení 26.6.2019 Stáhnout
03.6.2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 41/2019 Bojkovsko 20.6.2019 Stáhnout
28.5.2019 Rozpočtové opatření 2/2019 38/2019 ZO Lopeník Stáhnout
28.5.2019 Závěrečný účet 2018 39/2019 30.6.2020 Stáhnout
28.5.2019 Výsledky voleb do EP 2019 40/2019 Volby do EP 15.6.2019 Stáhnout
06.5.2019 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 27/2019 ZO Lopeník 30.6.2020 Stáhnout
06.5.2019 MBK Zpráva o výsledku hospodaření 34/2019 MBK 30.6.2020 Stáhnout
06.5.2019 MBK Závěrečný účet 35/2019 MBK 30.6.2020 Stáhnout
25.4.2019 Veřejná vyhláška F.Ú. 26/2019 Veřejná vyhláška 27.5.2019 Stáhnout
05.4.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 20/2019 Veřejná vyhláška 31.12.2022 Stáhnout
27.3.2019 Dražební vyhláška č.j. 093 Dr 1/2019-5 17/2019 dražební vyhláška 28.5.2019 Stáhnout
05.3.2019 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků v KÚ Lopeník 7/2019 Komplexní pozemkové úpravy v KÚ Lopeník 20.3.2019 Stáhnout
05.3.2019 R.O. 1/2019 12/2019 rozpočet Stáhnout
18.12.2018 MBK Schválený rozpočet na rok 2019 84/2018 MBK 31.12.2019 Stáhnout
04.12.2018 Střednědobý výhled 2019 – 2023 81/2018 Rozpočet 31.12.2023 Stáhnout
04.12.2018 Rozpočet na rok 2019 82/2018 Rozpočet 31.12.2019 Stáhnout
22.10.2018 SMO Bojkovsko – rozpočet na rok 2019 71/2018 SMO Bojkovsko 31.12.2019 Stáhnout
29.8.2018 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací a neznámého vlastníka 57/2018 Oznámení Stáhnout
20.6.2018 SMO Bojkovsko – Závěrečný účet za rok 2017 46/2018 oznámení 30.6.2019 Stáhnout
04.6.2018 MBK Závěrečný účet 43/2018 MBK 30.6.2019 Stáhnout
04.6.2018 Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření 2017 44/2018 MBK 30.6.2019 Stáhnout
18.5.2018 Závěrečný účet za rok 2017 38/2018 ZO Lopeník 30.6.2019 Stáhnout
18.5.2018 Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017 39/2018 ZO Lopeník 30.6.2019 Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 1. část 16/2018 oznámení Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 2. část – seznam 17/2018 oznámení Stáhnout
19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu MBK 2019-2022 88/2017 MBK 31.12.2022 Stáhnout
23.11.2017 SMO schválený střednědobý rozpočtový výhled 78/2017 SMO Bojkovsko Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – informace pro veřejnost 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – seznam 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
29.2.2012 Žádost k povolování kácení stromů mimo les 37/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2020 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – textová část 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – odůvodnění územního plánu 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres základního členění území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres obecně prospěšných staveb, opatření a asanací 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres širších vztahů 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán – koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout