tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

ÚŘEDNÍ DESKA

/ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA 2017-03-15T09:24:42+00:00
Datum vyvěšení Název dokumentu číslo jednací Kategorie Datum sejmutí Dokument ke stažení
05.6.2018 Nařízení Státní veterinární správy 45/2018 oznámení 30.6.2018 Stáhnout
04.6.2018 MBK Závěrečný účet 43/2018 MBK 30.6.2019 Stáhnout
04.6.2018 Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření 2017 44/2018 MBK 30.6.2019 Stáhnout
28.5.2018 Návrh závěrečého účtu-Bojkovsko SMO 42/2018 SMO Bojkovsko 30.6.2018 Stáhnout
23.5.2018 GDPR tabulka 40/2018 GDPR 08.6.2018 Stáhnout
23.5.2018 GDPR pověřenec 41/2018 GDPR 08.6.2018 Stáhnout
18.5.2018 Rozpočtové opatření č.2/2018 37/2018 ZO Lopeník Stáhnout
18.5.2018 Závěrečný účet za rok 2017 38/2018 ZO Lopeník 30.6.2019 Stáhnout
18.5.2018 Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017 39/2018 ZO Lopeník 30.6.2019 Stáhnout
09.5.2018 MBK návrh závěrečný účet za rok 2017 31/2018 MBK 30.6.2018 Stáhnout
09.5.2018 MBK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 32/2018 MBK 30.6.2018 Stáhnout
09.5.2018 Veřejná vyhláška- doručení návrhu č.2 Zásad územního rozvoje ZK 33/2018 Veřejná vyhláška 14.6.2018 Stáhnout
09.5.2018 SMO Bojkovsko RO č. 4 34/2018 SMO Bojkovsko 30.6.2019 Stáhnout
02.5.2018 Záměr obce o propachtování pozemku 29/2018 Oznámení obce 17.5.2018 Stáhnout
02.5.2018 Záměr obce o prodeji pozemku 30/2018 Oznámení obce 17.5.2018 Stáhnout
27.4.2018 Veřejná vyhláška F.Ú. 20/2018 Oznámení 28.5.2018 Stáhnout
10.4.2018 Oznámení o vyhlášení revize KN 19/2018 Oznámení 30.6.2018 Stáhnout
22.3.2018 SMO Bojkovsko úprava rozpočtu č.3. 18/2018 Oznámení 31.12.2018 Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 1. část 16/2018 oznámení Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 2. část – seznam 17/2018 oznámení Stáhnout
27.2.2018 Záměr převodu nemovitých věcí 14/2018 Oznámení 22.4.2018 Stáhnout
27.2.2018 Záměr převodu nemovitých věcí 15/2018 Oznámení 22.4.2018 Stáhnout
29.1.2018 SMO Bojkovsko úprava rozpočtu na rok 2018 RO č. 2 7/2018 SMO Bojkovsko Stáhnout
19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu MBK 2019-2022 88/2017 MBK 31.12.2022 Stáhnout
19.12.2017 Úprava rozpočtu č.3 MBK 89/2017 MBK 31.12.2018 Stáhnout
19.12.2017 Rozpočet MBK na rok 2018 90/2017 MBK 31.12.2018 Stáhnout
13.12.2017 Schválený rozpočet na rok 2018 85/2017 ZO Lopeník 31.12.2018 Stáhnout
23.11.2017 SMO schválený střednědobý rozpočtový výhled 78/2017 SMO Bojkovsko Stáhnout
23.11.2017 SMO Bojkovsko rozpočet na rok 2018 80/2017 SMO Bojkovsko Stáhnout
06.6.2017 SMO Bojkovsko- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 44/2017 SMO Bojkovsko 30.6.2018 Stáhnout
06.6.2017 SMO závěrečný účet 46/2017 SMO Bojkovsko 30.6.2018 Stáhnout
15.5.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lopeník 2016 37/2017 ZO Lopeník 30.6.2018 Stáhnout
15.5.2017 MBK Zpráva o přezkoumání hospodaření 2016 38/2017 MBK 30.6.2018 Stáhnout
15.5.2017 MBK Závěrečný účet 39/2017 MBK 30.6.2018 Stáhnout
03.5.2017 Závěrečný účet 2016 schválený 34/2017 ZO Lopeník 30.6.2018 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – informace pro veřejnost 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – seznam 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
29.2.2012 Žádost k povolování kácení stromů mimo les 37/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2020 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – textová část 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – odůvodnění územního plánu 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres základního členění území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres obecně prospěšných staveb, opatření a asanací 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres širších vztahů 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán – koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout