Datum vyvěšení Název Dokumentu Kategorie Datum sejmutí Stažení
16.6.2016 Výroční zpráva za rok 2015 Obecní úřad Lopeník 31.12.2016 Stáhnout
18.1.2016 Usnesení č.9/2016 Zasedání ZO Lopeník 31.12.2016 Stáhnout
02.12.2015 Aktualizovaný seznam nemovitostí 2.12.2015 Oznámení 31.12.2016 Stáhnout
02.12.2015 Aktualizovaný seznam nemovitostí 2.12.2015 2 část Oznámení 31.12.2016 Stáhnout
02.12.2015 Aktualizovaný seznam nemovitostí 2.12.2015 3 část Oznámení 31.12.2016 Stáhnout
05.2.2015 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Oznámení 28.4.2017 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – informace pro veřejnost Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – seznam Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
29.2.2012 Žádost k povolování kácení stromů mimo les Obecní úřad Lopeník 31.12.2020 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – textová část Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – odůvodnění územního plánu Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres základního členění území Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres obecně prospěšných staveb, opatření a asanací Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres širších vztahů Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán – koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout