tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

ÚŘEDNÍ DESKA

/ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA2017-03-15T09:24:42+01:00
Datum vyvěšení Název dokumentu číslo jednací Kategorie Datum sejmutí Dokument ke stažení
10.4.2019 Jmenování zapisovatelky OVK 24/2019 Volby do EP 25.5.2019 Stáhnout
10.4.2019 Oznámení – Volby do EP 25/2019 Volby do EP 14.4.2019 Stáhnout
09.4.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 23/2019 Volby do EP 25.5.2019 Stáhnout
08.4.2019 Informace pro voliče pro volby do EP 21/2019 Volby do EP 25.5.2019 Stáhnout
08.4.2019 Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP 22/2019 Volby do EP 25.5.2019 Stáhnout
05.4.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 20/2019 Veřejná vyhláška 31.12.2022 Stáhnout
01.4.2019 Návrh závěrečného účtu MBK MBK 30.4.2019 Stáhnout
01.4.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MBK MBK 30.4.2019 Stáhnout
27.3.2019 Dražební vyhláška č.j. 093 Dr 1/2019-5 17/2019 dražební vyhláška 28.5.2019 Stáhnout
25.3.2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK 16/2019 Volby do EP 25.5.2019 Stáhnout
22.3.2019 Svoz nebezpečného, velkoobjemového a železného odpadu 15/2019 Oznámení OÚ 06.4.2019 Stáhnout
21.3.2019 Aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí 14/2019 oznámení Stáhnout
15.3.2019 Veřejná vyhláška 13/2019 Oznámení 31.3.2019 Stáhnout
05.3.2019 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků v KÚ Lopeník 7/2019 Komplexní pozemkové úpravy v KÚ Lopeník 20.3.2019 Stáhnout
05.3.2019 Dražební vyhláška č.j. 169269/19/2401-80542-400844 8/2019 Dražebí vyhláška 11.4.2019 Stáhnout
05.3.2019 Dražební vyhláška 169328/19/2401-80542-400844 9/2019 Dražební vyhláška 11.4.2019 Stáhnout
05.3.2019 Dražební vyhláška 169397/19/2401-80542-400844 10/2019 Dražební vyhláška 11.4.2019 Stáhnout
05.3.2019 Dražební vyhláška 169496/19/2401-80542-400844 11/2019 Dražební vyhláška 11.4.2019 Stáhnout
05.3.2019 R.O. 1/2019 12/2019 rozpočet Stáhnout
18.12.2018 MBK Schválený rozpočet na rok 2019 84/2018 MBK 31.12.2019 Stáhnout
04.12.2018 Střednědobý výhled 2019 – 2023 81/2018 Rozpočet 31.12.2023 Stáhnout
04.12.2018 Rozpočet na rok 2019 82/2018 Rozpočet 31.12.2019 Stáhnout
22.10.2018 SMO Bojkovsko – rozpočet na rok 2019 71/2018 SMO Bojkovsko 31.12.2019 Stáhnout
29.8.2018 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací a neznámého vlastníka 57/2018 Oznámení Stáhnout
20.6.2018 SMO Bojkovsko – Závěrečný účet za rok 2017 46/2018 oznámení 30.6.2019 Stáhnout
04.6.2018 MBK Závěrečný účet 43/2018 MBK 30.6.2019 Stáhnout
04.6.2018 Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření 2017 44/2018 MBK 30.6.2019 Stáhnout
18.5.2018 Závěrečný účet za rok 2017 38/2018 ZO Lopeník 30.6.2019 Stáhnout
18.5.2018 Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017 39/2018 ZO Lopeník 30.6.2019 Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 1. část 16/2018 oznámení Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 2. část – seznam 17/2018 oznámení Stáhnout
19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu MBK 2019-2022 88/2017 MBK 31.12.2022 Stáhnout
23.11.2017 SMO schválený střednědobý rozpočtový výhled 78/2017 SMO Bojkovsko Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – informace pro veřejnost 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – seznam 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
29.2.2012 Žádost k povolování kácení stromů mimo les 37/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2020 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – textová část 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – odůvodnění územního plánu 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres základního členění území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres obecně prospěšných staveb, opatření a asanací 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres širších vztahů 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán – koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout