tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

ÚŘEDNÍ DESKA

Home/ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA 2017-03-15T09:24:42+00:00
Datum vyvěšení Název dokumentu číslo jednací Kategorie Datum sejmutí Dokument ke stažení
29.3.2017 Rozpočtové opatření SMO Bojkovsko 15/2017 SMO Bojkovsko 14.4.2017 Stáhnout
22.3.2017 Rozpočet MBK na rok 2017 13/2017 MBK 31.12.2017 Stáhnout
22.3.2017 Rozpočtový výhled MBK na roky 2014-2018 14/2017 MBK 31.12.2018 Stáhnout
20.3.2017 Informace – Kotlíkové dotace 12/2017 OÚ Lopeník 21.4.2017 Stáhnout
06.3.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aktualizovaný seznam 10/2017 OÚ Lopeník 06.4.2017 Stáhnout
06.3.2017 Rozpočtový výhled 2016-2020 11/2017 Rozpočet 31.12.2020 Stáhnout
23.2.2017 Rozpočet na rok 2017 5/2017 Rozpočet 31.12.2017 Stáhnout
23.2.2017 Rozpočtové opatření 1/2017 6/2017 Rozpočet 31.12.2017 Stáhnout
23.2.2017 Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. 7/2017 OÚ Lopeník 31.3.2017 Stáhnout
23.2.2017 Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lopeník 8/2017 OÚ Lopeník 28.3.2017 Stáhnout
23.2.2017 Sdělení o provedení lesní hospodářské evidence 9/2017 OÚ Lopeník 31.3.2017 Stáhnout
17.2.2017 Úprava schváleného rozpočtu 4/2017 Rozpočet 05.3.2017 Stáhnout
05.2.2015 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 7/2015 Oznámení 28.4.2017 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – informace pro veřejnost 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – seznam 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
29.2.2012 Žádost k povolování kácení stromů mimo les 37/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2020 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – textová část 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – odůvodnění územního plánu 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres základního členění území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres obecně prospěšných staveb, opatření a asanací 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres širších vztahů 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán – koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout