Datum vyvěšení Název dokumentu číslo jednací Kategorie Datum sejmutí Příloha
23.2.2017 Rozpočet na rok 2017 5/2017 Rozpočet 31.12.2017 Stáhnout
23.2.2017 Rozpočtové opatření 1/2017 6/2017 Rozpočet 31.12.2017 Stáhnout
23.2.2017 Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. 7/2017 OÚ Lopeník 31.3.2017 Stáhnout
23.2.2017 Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lopeník 8/2017 OÚ Lopeník 28.3.2017 Stáhnout
17.2.2017 Úprava schváleného rozpočtu 4/2017 Rozpočet 05.3.2017 Stáhnout
13.2.2017 Pozvánka na 14. zasedání ZO Lopeník 3/2017 Zasedání ZO Lopeník 22.2.2017 Stáhnout
05.2.2015 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 7/2015 Oznámení 28.4.2017 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – informace pro veřejnost 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – seznam 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
29.2.2012 Žádost k povolování kácení stromů mimo les 37/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2020 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – textová část 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – odůvodnění územního plánu 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres základního členění území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres obecně prospěšných staveb, opatření a asanací 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres širších vztahů 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán – koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
13.2.2010 Pozvánka na 14. zasedání ZO Lopeník 3/2017 Zasedání ZO Lopeník 22.2.2010