tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

ÚŘEDNÍ DESKA

/ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA 2017-03-15T09:24:42+00:00
Datum vyvěšení Název dokumentu číslo jednací Kategorie Datum sejmutí Dokument ke stažení
10.4.2018 Oznámení o vyhlášení revize KN 19/2018 Oznámení 30.6.2018 Stáhnout
22.3.2018 SMO Bojkovsko úprava rozpočtu č.3. 18/2018 Oznámení 31.12.2018 Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 1. část 16/2018 oznámení Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 2. část – seznam 17/2018 oznámení Stáhnout
27.2.2018 Záměr převodu nemovitých věcí 14/2018 Oznámení 22.4.2018 Stáhnout
27.2.2018 Záměr převodu nemovitých věcí 15/2018 Oznámení 22.4.2018 Stáhnout
23.2.2018 Výroční zpráva za rok 2017- 106/1999Sb. 12/2018 Oznámení 31.3.2018 Stáhnout
23.2.2018 R.O. 1/2018 13/2018 rozpočet Stáhnout
06.2.2018 Elektronická dražba 069EX537/02- 171 9/2018 oznámení 22.3.2018 Stáhnout
06.2.2018 Elektronická dražba 069 EX 537/02- 172 10/2018 Oznámení 22.3.2018 Stáhnout
29.1.2018 SMO Bojkovsko úprava rozpočtu na rok 2018 RO č. 2 7/2018 SMO Bojkovsko Stáhnout
27.1.2018 Výsledky ve volbách na volbu prezidenta 2. kolo 5/2018 Volby prezidenta ČR 28.2.2018 Stáhnout
19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu MBK 2019-2022 88/2017 MBK 31.12.2022 Stáhnout
19.12.2017 Úprava rozpočtu č.3 MBK 89/2017 MBK 31.12.2018 Stáhnout
19.12.2017 Rozpočet MBK na rok 2018 90/2017 MBK 31.12.2018 Stáhnout
13.12.2017 Schválený rozpočet na rok 2018 85/2017 ZO Lopeník 31.12.2018 Stáhnout
23.11.2017 SMO schválený střednědobý rozpočtový výhled 78/2017 SMO Bojkovsko Stáhnout
23.11.2017 SMO Bojkovsko rozpočet na rok 2018 80/2017 SMO Bojkovsko Stáhnout
06.6.2017 SMO Bojkovsko- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 44/2017 SMO Bojkovsko 30.6.2018 Stáhnout
06.6.2017 SMO závěrečný účet 46/2017 SMO Bojkovsko 30.6.2018 Stáhnout
15.5.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lopeník 2016 37/2017 ZO Lopeník 30.6.2018 Stáhnout
15.5.2017 MBK Zpráva o přezkoumání hospodaření 2016 38/2017 MBK 30.6.2018 Stáhnout
15.5.2017 MBK Závěrečný účet 39/2017 MBK 30.6.2018 Stáhnout
03.5.2017 Závěrečný účet 2016 schválený 34/2017 ZO Lopeník 30.6.2018 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – informace pro veřejnost 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – seznam 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
29.2.2012 Žádost k povolování kácení stromů mimo les 37/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2020 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – textová část 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – odůvodnění územního plánu 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres základního členění území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres obecně prospěšných staveb, opatření a asanací 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres širších vztahů 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán – koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout