tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

ÚŘEDNÍ DESKA

/ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA2017-03-15T09:24:42+00:00
Datum vyvěšení Název dokumentu číslo jednací Kategorie Datum sejmutí Dokument ke stažení
22.10.2018 SMO Bojkovsko – rozpočtové opatření č. 5 69/2018 SMO Bojkovsko 31.12.2018 Stáhnout
22.10.2018 SMO Bojkovsko – čerpání rozpočtu k 30.9.2018 70/2018 SMO Bojkovsko 31.12.2018 Stáhnout
22.10.2018 SMO Bojkovsko – rozpočet na rok 2019 71/2018 SMO Bojkovsko 30.6.2019 Stáhnout
22.10.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Lopeník 72/2018 ZO Lopeník 01.11.2018 Stáhnout
15.10.2018 MBK úprava rozpočtu 68/2018 MBK 31.12.2018 Stáhnout
09.10.2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 67/2018 Oznámení 24.10.2018 Stáhnout
08.10.2018 Výsledky voleb do ZO Lopeník 66/2018 Oznámení 31.10.2018 Stáhnout
02.10.2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 65/2018 Oznámení 17.10.2018 Stáhnout
01.10.2018 SMO Bojkovsko rozpočet na 2019 63/2018 SMO Bojkovsko 16.10.2018 Stáhnout
01.10.2018 Svoz nebezpečného, velkoobjemového a železného odpadu 64/2018 Oznámení OÚ 20.10.2018 Stáhnout
24.9.2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 62/2018 Oznámení 10.10.2018 Stáhnout
20.9.2018 Oznámení o době a místě konání voleb 60/2018 Volby do ZO a volby do Senátu Parlamentu ČR 15.10.2018 Stáhnout
20.9.2018 Metodické inf.k nařízením Ústředního 61/2018 oznámení 06.10.2018 Stáhnout
10.9.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 59/2018 oznámení 15.11.2018 Stáhnout
29.8.2018 Dražebnívyhláška 10.10.2018 56/2018 Oznámení 10.10.2018 Stáhnout
29.8.2018 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací a neznámého vlastníka 57/2018 Oznámení Stáhnout
15.8.2018 Rozpočtové opatření č.3/2018 54/2018 ZO Lopeník Stáhnout
13.8.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 51/2018 Volby 06.10.2018 Stáhnout
13.8.2018 Jmenování zapisovatelky OVK 52/2018 Volby 06.10.2018 Stáhnout
06.8.2018 Stanovení min. počtu členů OVK 49/2018 Volby do ZO a volby do Senátu Parlamentu ČR 06.10.2018 Stáhnout
09.7.2018 Volby do ZO obce počet obvodů, členů a podpisů 48/2018 Volby do ZO 06.10.2018 Stáhnout
02.7.2018 Volby do Senátu PČR volební obvod č.80-Zlín 47/2018 Volby do Senátu PČR 06.10.2018 Stáhnout
20.6.2018 SMO Bojkovsko – Závěrečný účet za rok 2017 46/2018 oznámení 30.6.2019 Stáhnout
04.6.2018 MBK Závěrečný účet 43/2018 MBK 30.6.2019 Stáhnout
04.6.2018 Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření 2017 44/2018 MBK 30.6.2019 Stáhnout
18.5.2018 Závěrečný účet za rok 2017 38/2018 ZO Lopeník 30.6.2019 Stáhnout
18.5.2018 Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017 39/2018 ZO Lopeník 30.6.2019 Stáhnout
09.5.2018 SMO Bojkovsko RO č. 4 34/2018 SMO Bojkovsko 30.6.2019 Stáhnout
22.3.2018 SMO Bojkovsko úprava rozpočtu č.3. 18/2018 Oznámení 31.12.2018 Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 1. část 16/2018 oznámení Stáhnout
01.3.2018 ŽÁDOST O SOUČINNOST 2. část – seznam 17/2018 oznámení Stáhnout
29.1.2018 SMO Bojkovsko úprava rozpočtu na rok 2018 RO č. 2 7/2018 SMO Bojkovsko Stáhnout
19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu MBK 2019-2022 88/2017 MBK 31.12.2022 Stáhnout
19.12.2017 Úprava rozpočtu č.3 MBK 89/2017 MBK 31.12.2018 Stáhnout
19.12.2017 Rozpočet MBK na rok 2018 90/2017 MBK 31.12.2018 Stáhnout
13.12.2017 Schválený rozpočet na rok 2018 85/2017 ZO Lopeník 31.12.2018 Stáhnout
23.11.2017 SMO schválený střednědobý rozpočtový výhled 78/2017 SMO Bojkovsko Stáhnout
23.11.2017 SMO Bojkovsko rozpočet na rok 2018 80/2017 SMO Bojkovsko Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – informace pro veřejnost 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – seznam 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
29.2.2012 Žádost k povolování kácení stromů mimo les 37/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2020 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – textová část 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – odůvodnění územního plánu 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres základního členění území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres obecně prospěšných staveb, opatření a asanací 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres širších vztahů 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán – koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout