tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

ÚŘEDNÍ DESKA

/ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA 2017-03-15T09:24:42+00:00
Datum vyvěšení Název dokumentu číslo jednací Kategorie Datum sejmutí Dokument ke stažení
13.11.2017 Volba prezidenta ČR stanovení min. počtu členů OVK 73/2017 Volba prezidenta ČR 27.1.2018 Stáhnout
13.11.2017 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 74/2017 Oznámení veřejná vyhláška 30.11.2017 Stáhnout
10.11.2017 Střednědobý výhled rozpočtu MBK – návrh 70/2017 MBK 31.12.2017 Stáhnout
10.11.2017 Úprava č. 2 rozpočtu MBK 71/2017 31.12.2017 Stáhnout
10.11.2017 Návrh rozpočtu MBK 2018 72/2017 MBK 31.12.2017 Stáhnout
30.10.2017 Návrh rozpočtu Bojkovska na r. 2018 68/2017 Bojkovsko, sdružení měst a obcí 15.11.2017 Stáhnout
30.10.2017 Bojkovsko, střednědobý výhled rozpočtu 69/2017 Bojkovsko, sdružení měst a obcí 15.11.2017 Stáhnout
23.10.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 67/2017 Oznámení OÚ 03.11.2017 Stáhnout
21.10.2017 Volební výsledky 66/2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10.11.2017 Stáhnout
16.10.2017 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu příp. odstrnění dřevin 65/2017 Oznámení OÚ 31.12.2017 Stáhnout
12.10.2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017 64/2017 ZO Lopeník 31.12.2017 Stáhnout
04.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb 62/2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.10.2017 Stáhnout
04.10.2017 Svoz nebezpečného, velkoobjemového a železného odpadu 63/2017 Oznámení OÚ 21.10.2017 Stáhnout
03.10.2017 Pozvánka na 18 ZO Lopeník 61/2017 ZO Lopeník 11.10.2017 Stáhnout
25.9.2017 Výtva vlastníkům nemovitostí 59/2017 Oznámení 31.12.2017 Stáhnout
25.9.2017 ČEZ – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 60/2017 Oznámení 31.12.2017 Stáhnout
20.9.2017 Svolání prvního zasedání OVK 58/2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 27.9.2017 Stáhnout
18.9.2017 Návrh opatření obecné povahy 57/2017 Veřejná vyhláška MZ 05.10.2017 Stáhnout
07.9.2017 Jmenování zapisovatelky okrskové volebníkomise 56/2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.10.2017 Stáhnout
04.9.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 55/2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.10.2017 Stáhnout
23.8.2017 Komplexní pozemkové úpravy v KÚ Lopeník 54/2017 Oznámení OÚ 26.9.2017 Stáhnout
21.8.2017 Stanovení minimálního počtu členů VOK 53/2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.10.2017 Stáhnout
15.8.2017 Úprava rozpočtu č.1 MBK 52/2017 MBK 31.12.2017 Stáhnout
14.8.2017 Dražební vyhláška 51/2017 oznámení 19.9.2017 Stáhnout
24.7.2017 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 50/2017 Oznámení OÚ 08.8.2017 Stáhnout
21.7.2017 R.O. 3/2017 49/2017 Zo Lopeník 31.12.2017 Stáhnout
12.7.2017 Pozvánka na 17.ZO Lopeník 48/2017 ZO Lopeník 20.7.2017 Stáhnout
26.6.2017 Úprava rozpočtu 2017 RO č. 3 47/2017 SMO Bojkovsko 31.12.2017 Stáhnout
06.6.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 43/2017 Oznámení 24.6.2017 Stáhnout
06.6.2017 SMO Bojkovsko- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 44/2017 SMO Bojkovsko 30.6.2018 Stáhnout
06.6.2017 SMO- účetní závěrka 45/2017 SMO Bojkovsko 22.6.2017 Stáhnout
06.6.2017 SMO závěrečný účet 46/2017 SMO Bojkovsko 30.6.2018 Stáhnout
29.5.2017 Nařízení státní veterinární správy 42/2017 Oznámení 15.6.2017 Stáhnout
22.5.2017 SMO Rozpočtový výhled, úprava rozpočtu na rok 2017 41/2017 SMO Bojkovsko 31.12.2017 Stáhnout
16.5.2017 Pozvánka na 16. ZO Lopeník 40/2017 ZO Lopeník 24.5.2017 Stáhnout
15.5.2017 Veřejně prospěšné práce 35/2017 Oznámení 16.6.2017 Stáhnout
15.5.2017 Komplexní pozemkové úpravy K.Ú Lopeník 36/2017 Oznámení 31.5.2017 Stáhnout
15.5.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lopeník 2016 37/2017 ZO Lopeník 30.6.2018 Stáhnout
15.5.2017 MBK Zpráva o přezkoumání hospodaření 2016 38/2017 MBK 30.6.2018 Stáhnout
15.5.2017 MBK Závěrečný účet 39/2017 MBK 30.6.2018 Stáhnout
03.5.2017 Nařízení státní veterinární správy 33/2017 Oznámení 19.5.2017 Stáhnout
03.5.2017 Závěrečný účet 2016 schválený 34/2017 ZO Lopeník 30.6.2018 Stáhnout
02.5.2017 Rorpočtové opatření 2/2017 32/2017 Rozpočet 31.12.2017 Stáhnout
27.4.2017 Výběrové řízení 30/2017 MAS Bojkovsko 31.5.2017 Stáhnout
27.4.2017 Veřejná vyhláška FÚ 31/2017 Oznámení 29.5.2017 Stáhnout
18.4.2017 Pozvánka na 15.zasedání ZO Lopeník 28/2017 ZO lopeník 27.4.2017 Stáhnout
18.4.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29/2017 Oznámení 28.4.2017 Stáhnout
11.4.2017 Závěrečný účet za rok 2016 20/2017 ZO lopeník 27.4.2017 Stáhnout
11.4.2017 Inventarizační zpráva za rok 2016 21/2017 ZO Lopeník 27.4.2017 Stáhnout
11.4.2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lopeník za rok 2016 22/2017 ZO Lopeník 27.4.2017 Stáhnout
11.4.2017 Příloha 23/2017 ZO Lopeník 27.4.2017 Stáhnout
11.4.2017 Rozvaha 24/2017 ZO Lopeník 31.12.2017 Stáhnout
11.4.2017 Výkaz zisku a ztrát 25/2017 ZO Lopeník 31.12.2017 Stáhnout
11.4.2017 FIN 26/2017 ZO Lopeník 27.4.2017 Stáhnout
11.4.2017 Bilance 27/2017 ZO Lopeník 27.4.2017 Stáhnout
04.4.2017 Svoz nebezpečného, velkoobjemového a železného odpadu 19/2017 OÚ Lopeník 22.4.2017 Stáhnout
03.4.2017 KPÚ-Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky 18/2017 Oznámení 19.4.2017 Stáhnout
31.3.2017 Návrh závěrečnéhoúčtu za rok 2016 MBK 16/2017 MBK 18.4.2017 Stáhnout
31.3.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MBK 2016 17/2017 MBK 18.4.2017 Stáhnout
29.3.2017 Rozpočtové opatření SMO Bojkovsko 15/2017 SMO Bojkovsko 14.4.2017 Stáhnout
22.3.2017 Rozpočet MBK na rok 2017 13/2017 MBK 31.12.2017 Stáhnout
22.3.2017 Rozpočtový výhled MBK na roky 2014-2018 14/2017 MBK 31.12.2018 Stáhnout
06.3.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aktualizovaný seznam 10/2017 OÚ Lopeník 06.4.2017 Stáhnout
06.3.2017 Rozpočtový výhled 2016-2020 11/2017 Rozpočet 31.12.2020 Stáhnout
23.2.2017 Rozpočet na rok 2017 5/2017 Rozpočet 31.12.2017 Stáhnout
23.2.2017 Rozpočtové opatření 1/2017 6/2017 Rozpočet 31.12.2017 Stáhnout
23.2.2017 Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. 7/2017 OÚ Lopeník 31.3.2017 Stáhnout
23.2.2017 Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lopeník 8/2017 OÚ Lopeník 28.3.2017 Stáhnout
23.2.2017 Sdělení o provedení lesní hospodářské evidence 9/2017 OÚ Lopeník 31.3.2017 Stáhnout
17.2.2017 Úprava schváleného rozpočtu 4/2017 Rozpočet 05.3.2017 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – informace pro veřejnost 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
31.3.2014 Výzva – přihlášení se ke svému vlastnictví – seznam 19/2014 Oznámení 31.12.2023 Stáhnout
29.2.2012 Žádost k povolování kácení stromů mimo les 37/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2020 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – textová část 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – odůvodnění územního plánu 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres základního členění území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres obecně prospěšných staveb, opatření a asanací 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán Obce Lopeník – výkres širších vztahů 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout
22.2.2012 Územní plán – koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území 7/2012 Obecní úřad Lopeník 31.12.2022 Stáhnout