Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 24.10.2018 od 07:30 do 16:00

Vypnutá oblast:  Lopeník – oblast Troják a Kopánky