Pozvánka

na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 21. 11. 2019 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 4. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4/2019
  4. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Lopeník, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  5. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Lopeník, o místním poplatku z pobytu
  6. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Lopeník, o místním poplatku ze psů
  7. Projednání navýšení členského příspěvku MBK
  8. Různé
  9. Diskuze
  10. Závěr
Pozvánka
Usnesení