Pozvánka

na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 29. 11. 2018 v 18.00 hodin

Program:

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání ZO Lopeník
 3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4/2018
 4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
 5. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023
 6. Projednání návrhu kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení v projektu Elektromobilita
 7. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene kab. NN s společností E.on Česká republika dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 24.8.2018
 8. Projednání záměru podání žádosti o dotace na vybudování FVE na střeše budovy OÚ č.p. 211
 9. Projednání plánu inventur a jmenování inventarizační komise
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Závěr
Pozvánka
Usnesení